بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز معلمم از من یک امتحان جدول ضرب گرفت و من نمره ای گرفتم که از نظر استاد پایین ترین نمره بود ولی ازنظر خودم تا به حال هیچ کس امتحان به این خوبی نداده است وهمچنین نمره ای به این خوبی نگرفته بود (حال من سئوال جواب های امتحان دیروزم را برای شما می نویسم )

الف)1=1*1

ب)1=9*4

ج)1=8*7

د)1=5*9

ر)1=4*3

س)1=6*6

ن)1=7*9

ک)1=9*9

نمره من از این امتحان 1 (یک ) بود